Praktijk Traas
Administratie adres
Johan Rengerssingel 15
9617 ER  Harkstede
m 06 27380619

Informatie & downloads

Praktijk Traas hecht grote waarde aan de privacy van haar cliënten, hiervoor heeft zij een privacyreglement opgesteld.
Meer weten? Klik op de link hieronder.
1. Privacyverklaring
Heeft u/heb jij een klacht?
Voor informatie hierover: klik op de link hieronder.
2. Klachtenregeling
Praktijk Traas is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie voor de zorg namelijk Klachtenportaal Zorg.
Voor informatie hierover: klik op de link hieronder.
3. Certificaat klachtenportaal Zorg
Praktijk Traas is verplicht om signalen van (kinder)mishandeling en/of huiselijk geweld te bespreken en evt. door te melden aan de daarvoor betreffende instantie.
Voor informatie hierover: klik op de link hieronder.
4. Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
Voor algemene informatie m.b.t. de meldcode zoals deze bij Praktijk Traas wordt toegepast kunt u hieronder op de afbeelding van de meldcode klikken.

meldcode

 

 

 

 

disclaimer I  site-info I  2019