Praktijk Traas
Administratie adres
Johan Rengerssingel 15
9617 ER  Harkstede
m 06 27380619

Individuele begeleiding

De individuele (ambulante) begeleiding van kinderen en jongeren met een beperking is er primair op gericht om vaardigheden aan te leren of te vergroten. Er wordt gewerkt met een begeleidingsplan. In het begeleidingsplan worden gepersonaliseerde doelen beschreven, waardoor er groei bij het kind/de jongere wordt gerealiseerd. Deze doelen worden SMART beschreven. Dit houdt in dat de doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden worden geformuleerd.  De doelen worden in onderling overleg tussen de begeleider en de jongere vastgelegd en na een periode van een half jaar geëvalueerd. Samen met je begeleider plan je de begeleidingsuren in.
Tijdens de individuele begeleiding kan bijvoorbeeld gericht gewerkt worden aan:

  • Leren omgaan met je beperking en leren wat de gevolgen zijn van je eigen gedrag op anderen
  • Het vergroten en behouden van zelfredzaamheid en/of zelfstandigheid
  • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten
  • Het maken van keuzes en je hieraan houden
  • Dagplanning maken en structuur aanbrengen
  • Huiswerk noteren in je agenda, structuur aanbrengen en een planning maken
  • Invullen vrije tijd d.m.v. de Wat Wijzer voor vrije tijd
  • Veilig deelnemen aan verkeer
  • Het op orde brengen van je kamer en je administratie
  • Het vinden van een passende werkkring/dagbesteding

 

disclaimer I  site-info I  2019