Praktijk Traas
Meidoornstraat 15
9861 CW Grootegast
m 06 27380619
Routebeschrijving

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding van kinderen en jongeren met een beperking is er primair op gericht om vaardigheden aan te leren of te vergroten. Wekelijks (of 1 x per 2 weken) is er (heb je) contact met de (je) eigen vaste begeleider. Samen met de (je) begeleider wordt er gewerkt (werk je) aan doelen, die vooraf samen met de ouders/verzorgers (en/of met de jongere zelf) zijn opgesteld in het individuele zorgplan. Tijdens de individuele begeleiding kan bijvoorbeeld gericht gewerkt worden aan:

1.  Aanleren en/of verbeteren van sociale vaardigheden:

 • Hoe begin je een gesprekje met iemand en welke gespreksonderwerpen kun je hierbij gebruiken
 • Leren wat de gevolgen zijn van je eigen gedrag op anderen
 • Leren hoe je een compliment geeft aan iemand
 • Grenzen aangeven/ voor jezelf opkomen
 • Kritiek geven en reageren op kritiek
 • Basisemoties herkennen

2. Bevorderen van de zelfredzaamheid:

 • Jezelf verzorgen (wassen, douchen, tandenpoetsen, aankleden, kleding opruimen)
 • Eigen kamer opruimen/bed opmaken
 • Veilig deelnemen aan verkeer
 • Boodschappenlijstje maken/boodschappen doen

3. Planning, structureren en uitvoeren van activiteiten:

 • Dagplanning maken en je hieraan houden
 • Huiswerk noteren in je agenda en je huiswerk op vaste tijden maken
 • Invullen vrije tijd d.m.v. de Wat Wijzer voor vrije tijd
 • Leren om zelfstandig naar bed te gaan
 • Op de afgesproken tijd thuiskomen
 • Door middel van een planbord zelfstandigheid bevorderen

4. Omgaan met gevoelens & gedrag (accepteren van je beperking):

 • Trainen weerbaarheid
 • Faalangsttraining
 • Psycho-educatie (Ik-puber training, Kijk Mij training)
 • Oefenen in het duidelijk aangeven wat je wel /niet wilt
 • Seksuele voorlichting
 • Woede-uitbarsting leren herkennen en ermee omgaan
 

disclaimer & privacystatement I  site-info I  2007/2013